Sáp thơm Airwick

  • Mô tả mang lại hương thơm dễ chịu cho mọi không gian trong nhà hoặc tủ… Tẩy hết các mùi khó chịu với hai hương: „Hương hoa“ hoặc „ Hương thiên nhiên“. Sử dụng trong 3 tháng kể từ lúc mở miếng giấy bảo vệ sản phẩm.
  • Tên sản phẩm Sáp thơm đặt phòng Airwick
  • Giá 100.000 VNĐ

Sản Phẩm Liên Quan