Siro hạ sốt giảm đau Nurofen 4%

  • Tên sản phẩm Siro hạ sốt giảm đau Nurofen 4% cho trẻ từ 8kg trở lên vị cam/ dâu
  • Giá 180.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất Reckitt Benckiser CHLB Đức
  • Mô tả Thể tích: 100ml.

Sản Phẩm Liên Quan